prevod.cc : агенция за преводи и легализация СОЛИД-К

портал : преводи и легализация


Начало

Агенция за преводи и легализация СОЛИД-К извършва преводи и легализация на документи от и на всички езици – дипломи, медицински удостоверения, удостоверения за раждане, за брак, за семейно положение, съдебни решения и други общински и съдебни документи.

 

СОЛИД-К извършва преводи на фирмена, техническа документация, спецификации, научни, художествени текстове. Преводи при делови срещи, при изповядване на сделки пред нотариус, както и симултанен превод за конференции, семинари, симпозиуми и др. Преводи на уебсайтове.

НАШИ КЛИЕНТИ СА:

  • търговски фирми, производствени предприятия, банки, финансови институции
  • физически лица
  • научни институти, учебни заведения, държавни институции
  • маркетингови агенции, издателства

…и всички, нуждаещи се от качествен и професионален превод

ГАРАНТИРАМЕ:

  • Качествен превод в зададения срок и формат, осъществен от нашите квалифицирани преводачи и редактори
  • За преводи на книги, брошури, спецификации, презентации разполагаме със специалисти в съответните области, които ще подготвят Вашия превод според Вашите изисквания.
  • Пълно съдействие – от приемането на превода до получаването на готовия материал – в електронен вид, публикуван в Интернет или отпечатан на хартиен носител
Дискретност и конфиденциалност

АКО ВИ Е НЕОБХОДИМ ПРЕВОД, ОБАДЕТЕ НИ СЕ СЕГА!

тел. 02 870-76-98 || gsm: 0878263469 || контакти