prevod.cc : агенция за преводи и легализация СОЛИД-К

портал : преводи и легализацияПОДКРЕПА от ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) одобри СОЛИД-К ЕООД за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Промоция: 5% отстъпка

Отстъпка от 5% за всички нови клиенти от цените за превод и легализация. Валидност: до 30 юни 2020 г.


Обадете се СЕГА – тел. 02 870 76 98 / gsm 0878 263 469

Промоция за кандидат-студенти

Агенция за преводи и легализация СОЛИД-К предлага само до 31.07.2012 г. превод и легализация на диплома за средно образование само за

109 лв.!

Обадете се СЕГА – тел. 02 870 76 98 / gsm 0878 263 469

Промоция: 5% отстъпка

5% отстъпка от цените за всички преводи за нови клиенти

Агенция за преводи и легализация СОЛИД-К обявява промоция за писмени преводи. Отстъпката от 5% е валидна до края на месец май 2012 г.  за цените на всички видове писмени преводи. Промоцията е валидна за всички нови клиенти.

Забележка: Отстъпката не се отнася за цените за легализация.

Ако ви е необходим превод, обадете ни се сега на тел. 02 870 76 98 или заповядайте направо в нашия офис!