prevod.cc : агенция за преводи и легализация СОЛИД-К

портал : преводи и легализация


Легализация

Агенция а преводи и легализация СОЛИД-К извършва заверки и легализация на всякакъв вид документи във всички институции на Република България, както и в посолства на чужди държави в България. Заверките се извършват съобразно с разпоредбите на МВнР на Р България и в съответствие с изискванията и нормите на ЕС.

 

Извършваме всички необходими предварителни заверки на български документи за чужбина, преди внасянето им за официална заверка на превода и/или поставянето на апостил в Сектор “Заверки и легализации” на МВнР.

Също така внасяме за заверка документи от чужбина в съответната консулска служба на съответната държава (ако е необходимо) и след това ги внасяме за официална заверка на превода в Сектор “Заверки и легализации” на МВнР.

Агенция а преводи и легализация СОЛИД-К има сключен договор за извършване на официални преводи с Министерството на външните работи на Република България.

За повече информация – тел. (02)870 76 98 или gsm 0878 263 469